Aprendizaxe-Servizo na USC

Sitio web do Servizo de Participación e Integración Universitaria onde están aloxados vídeos dalgúns dos proxectos ApD da Universidade de Santiago.