Global searching is not enabled.
Skip to main content

Activitat inicial - UNITAT 4

Activitat inicial - UNITAT 4

Number of replies: 25

Per començar, mira aquest vídeo i després reflexiona al voltant de les següents preguntes:

Comparteix les teves reflexions al fòrum "Reflexions i dubtes respecte la Unitat 4: Embaràs part i postpart (I)”:

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Natalia Plaza Snchez -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Per part de les llevadores s'intenta treballar sense prejudicis i desde l'empatía, intentant fer sentir bé a les dones (i les seves families). Dintre del que es pot, sempre intentémoste que es sentin el mes bé possible. 

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

DeDestacaría el poc paper (en quant a decisió, opinó, etc) que té la propia dona durant l'embaràs, part i post part, la meva experiència em diu que es deixa molt influenciar per les dones de la seva societat (sogra, cunyada, cosina, etc) que hagin passat per apuesta experiència abans.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

No entenc que es vol dir amb "línies vermelles"

In reply to Natalia Plaza Snchez

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma Vázquez Fuertes -

"Línies vermelles" fan referència a tot allò que pot generar una limitació en l'acompanyament o cura d'una dona per vulneració dels seus drets, ja sigui per la seva cultura o costum o per part dels professionals. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Teresa Pinto Reina -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

   Donde yo trabajo, la mayoría de los profesionales intentan ser respetuosos con las personas de diferentes culturas ya que al CAP acuden personas que llegan de Marruecos , del Africa subsahariana , de china , de sudamérica ...pero nos falta esa mirada amplia de la interculturalidad y el conocimiento de las diferentes culturas y vivencias de l@s usuari@s con quien trabajamos . Necesitamos formación , tiempo.... pero por supuesto , interés y motivavción. Y por supuesto un@ mediador@ cultural .

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

  En relación a las mujeres marroquís , yo destacaría la gran importancia que le dan a quedarse embarazadas , el sufrimiento y la culpabilidad cuando tienen  problemas de fertilidad . También , a la hora del postparto , la poca ayuda que tienen por parte de su pareja , sobre todo si ya tienenmás hijos . En general , las mujeres migrantes , viven el postparto sobre todo a nivel emocional algo más complejo ya que , normalmente ,no tienen cerca a ningún familiar que les de soporte como por ejemplo su madre , hermana ... por lo que ese proceso se puede agrabar .

Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Bueno , "línies vermelles"creo que no existen, ya que , por ejemplo , conalgunas prácticas , como el ramadán , se puede abordar de manera empática y valorando las posibilidades e informando y creo que no sería tan problemático . la única  práctica que pienso y que así también está dispuesta en nuestra legislación que sí sería muy grave es la mutilación genital femenina .

In reply to Teresa Pinto Reina

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma Vázquez Fuertes -
Muy de acuerdo con la línia roja de la mutilación femenina. Crees que pueden haber otras línias rojas más sutiles pero presentes en la atención a estas mujeres?
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma Vázquez Fuertes -

M'agraden les reflexions que han fet les companyes, però creieu que des del punt de vista assistencial, tenim les eines, els coneixements  i l'agilitat de circuits per poder dur a terme una intervenció més empàtica amb les dones migrants? Creieu que el l'entrebanc està més en una qüestió assistencial o és més un tema de falta de motivació del professional tal i com diu la companya?In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by M Dolors Creus Pujol -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn? Cada professional indivialment i en la consulta s'intenta abordar les dieferències culturals d'una menera individualitzada. Entenc que ens falta formació i treball de equip com pot ser compartir en cursos com aquestts. 

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries? Destacaria el paper de la dona i les dificultats que tenen moltes vegades en aquests procesoso d'embaràs, part i postpart i la falta de recolçament de la parella majoritàriament. 

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Estic d'acord amb el que ha comentat les companyes, una línea vermella important podria ser la mutilació genital. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma March Jard -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Es treballen amb respecte i donant la millor atenció en salut  per que la dona es trobi en un  ambient confortable i agradable que faciliti la comunicació i l'entesa.

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Diferències culturals, a més de totes les destacades anteriorment,  per exemple el nombre d'embarassos que tenen les dones marroquines independentment de les dificultats econòmiques que tinguin, que busquem embarassos  per qüestions del gènere del futur nadó, en concret volen tenir un fill per damunt de filla en molt casos; que la dona marroquina, la majoria, no treballen i dediquen la seva vida a la criança dels fills i filles, els valors que li donen a la construcció del gènere des de la maternitat.  Les dones llatinoamericanes que moltes vegades assumeixen la maternitat soles amb recolzament de la família o no,  que  a la vegada  tenen fills al seus països que no poden portar.

Com ho abordem?, doncs amb escolta activa i donant l'atenció adient segons la demanda que fa la dona;  aportant al postpart consell contraceptiu que s'adapti a les necessitats de la dona, en molt casos la parella no vol utilitzar preservatiu. Valorant l'estat emocional d'aquestes dones tant a l'embaràs, part i sobretot postpart per donar la millor atenció.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Si que hi ha línies vermelles, a més de les exposades anteriorment sobre la mutilació genital femenina;  els embarassos no desitjats i forçats a continuar per la parella; les dones embarassades senegaleses que les seves parelles tenen un altra dona al seu país i que les ha de mantenir i enviar diners. Entre d'altres.

Son situacions difícils d'abordar però que discriminem a la dona en la seva decisió i forma d'estructurar la família

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Susana Garcia Mani -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

En el meu entorn laboral treballem les diferències culturals des del respecte, escolta activa, comunicació efectiva i empatia pensant en com es senten les dones en la seva cultura i com podem ajudar-les a viure i segons la seva cultura el seu embaràs, part i postpart de la manera més saludable. El que ens passa a la majoria de professionals que treballem en els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva és que ens falta encara molta formació i tenim encara gran desconeixement de quins son les seves pràctiques i rituals entorn el naixement de cadascuna de els diferents cultures. Per aquest motiu continua sent imprescindible la figura de la mediador@ cultural.

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries? 

En el meu centre sanitari, la cultura majoritària que atenem és la magrebina i ens trobem amb la diferència cultural  que no sabíem com gestionar el tema del dejuni durant el Ramadà en els casos en mares embarassades amb pèrdua de pes o casos diagnosticats prèviament de diabetis gestacional. Escoltar el que ens ha dit en el vídeo Marta Boqué, m'ha fet reflexionar i crec que a partir d'ara ho abordaré molt millor ja que tindré més clar quina és la seva vivència, què pensa i significa per la dona no fer el Ramadà. Quan em torni a trobar un cas de una dona embarassada amb un motiu mèdic per aconsellar no fer dejuni: Informaré bé i amb claredat dels motius, Preguntaré què en pensa la embarassada i què sent, Tindré present que ho viuen malament: culpabilitat, pèrdua de sentit del Ramadà, Tindré en compteque no els agrada fer-ho després soles, Informaré d,altres d'activitats alternatives que desconeixia com cuinar per altres, pregar, llegir l'Alcorà, activitats caritatives, consultar imams i familiars. I li proposaré fer la prova amb dejuni curt i li recomanaré fer cetonúries i això potser la farà canviar també d'opinió i prendrà unaltre decisió.

Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos? 

Jo crec que si hi ha línies vermelles i ens hem trobat tots els que fa anys treballem durant els processos relacionats amb la salut sexual i reproductiva  amb diferents cultures. Considero que la que esta més clara i plasmada en un protocol i amb una legislació al darrera es la mutilació genital femenina. Però ens trobem sovint amb d'altres situacions viscudes com podrien ser els casos de violència masclista viscuts a consulta o al domicili, matrimonis forçats, abusos en menors....o situacions com que la mare verbalitza no voler tenir mes fills i no acaba fent la interrupció del embaràs per pressió de la seva parella o entorn. Aquestes són algunes de les situacions que considero traspassen les línies vermelles i que potser caldria fer més protocolització amb legislació al darrera com ja s'ha fet amb la mutilació genital femenina.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Susana Garcia Mani -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

En el meu entorn laboral treballem les diferències culturals des del respecte, escolta activa, comunicació efectiva i empatia pensant en com es senten les dones en la seva cultura i com podem ajudar-les a viure i segons la seva cultura el seu embaràs, part i postpart de la manera més saludable. El que ens passa a la majoria de professionals que treballem en els serveis d'atenció a la salut sexual i reproductiva és que ens falta encara molta formació i tenim encara gran desconeixement de quins son les seves pràctiques i rituals entorn el naixement de cadascuna de els diferents cultures. Per aquest motiu continua sent imprescindible la figura de la mediador@ cultural.

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries? 

En el meu centre sanitari, la cultura majoritària que atenem és la magrebina i ens trobem amb la diferència cultural  que no sabíem com gestionar el tema del dejuni durant el Ramadà en els casos en mares embarassades amb pèrdua de pes o casos diagnosticats prèviament de diabetis gestacional. Escoltar el que ens ha dit en el vídeo Marta Boqué, m'ha fet reflexionar i crec que a partir d'ara ho abordaré molt millor ja que tindré més clar quina és la seva vivència, què pensa i significa per la dona no fer el Ramadà. Quan em torni a trobar un cas de una dona embarassada amb un motiu mèdic per aconsellar no fer dejuni: Informaré bé i amb claredat dels motius, Preguntaré què en pensa la embarassada i què sent, Tindré present que ho viuen malament: culpabilitat, pèrdua de sentit del Ramadà, Tindré en compteque no els agrada fer-ho després soles, Informaré d,altres d'activitats alternatives que desconeixia com cuinar per altres, pregar, llegir l'Alcorà, activitats caritatives, consultar imams i familiars. I li proposaré fer la prova amb dejuni curt i li recomanaré fer cetonúries i això potser la farà canviar també d'opinió i prendrà unaltre decisió.

Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos? 

Jo crec que si hi ha línies vermelles i ens hem trobat tots els que fa anys treballem durant els processos relacionats amb la salut sexual i reproductiva  amb diferents cultures. Considero que la que esta més clara i plasmada en un protocol i amb una legislació al darrera es la mutilació genital femenina. Però ens trobem sovint amb d'altres situacions viscudes com podrien ser els casos de violència masclista viscuts a consulta o al domicili, matrimonis forçats, abusos en menors....o situacions com que la mare verbalitza no voler tenir mes fills i no acaba fent la interrupció del embaràs per pressió de la seva parella o entorn. Aquestes són algunes de les situacions que considero traspassen les línies vermelles i que potser caldria fer més protocolització amb legislació al darrera com ja s'ha fet amb la mutilació genital femenina.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Meritxell Fors Andreu -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Realment des del meu entorn les diferències culturals es treballen amb molt de respecte, es procura cuidar i escoltar activament a les dones per tal de poder entendre com es senten i com podem facilitar la comunicació per a tal de que l'atenció sigui òptima.

Podria dir que potser el que necessitem són eines per poder entendre les seves costums, creences, rituals de cada cultura per tal de poder comprendre i atendre de manera holística.

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Podem trobar casos per exemple el del Ramadan, o també la influencia que genera les creences, cures que realitzaven les mares, àvies, sogres que moltes vegades són culturals i que ens dificulta si no coneixem la cultura i el motiu poder-ho abordar de la forma més correcte.

Pel que fa al Ramadan si que és cert que jo al principi de treballar a l'ASSIR em costava de comprendre, però a mesura que vaig anar parlant amb les famílies entens la importància que te per ells. Tot i així, si tu justifiques el teu consell i expliques els motius moltes vegades elles acaben gestionant una altra manera o algun recurs.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Entenc amb la pregunta que fa referència a alguna actuació relacionada amb alguna cultura en concret com per exemple la mutilació genital femenina?

O pot ser que feu referencia a quan algun professional pretén imposar coses de la seva cultura i creua la línia?

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Carolina Exposito Moreno -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Com a llevadores intentem empatitzar amb les dones, sense jutjar. Intentar veure una mica més enllà i quines són les necessitats que pot presentar la dona que ve a consulta. Donar una disponibilitat futura i intentar crear un clima de confiança per a que puguin acudir quan ho necessitin.

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

A on treballo hi ha molta població del pakistán i del marroc. Trobo que a aquestes cultures les dones tenen molta influència dels seus homes, moltes vegades no prenen decisions si no ho han parlat directament amb ells. 

Crec que una manera d'abordar-ho seria donant informació en el seu idioma per a que els hi sigui més fàcil i poder comptar amb la figura de la mediadora per a poder resoldre dubtes. Penso que d'aquesta manera elles mateixes podrien decidir o si més no tenir la informació sense filtres.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Hi han línies vermelles, per exemple com diu la companya, la mutilació genital femenina. També com diu una altra companya quan una dona no vol seguir endavant amb l'embaràs i per pressions externes no acaba fent la interrupció o al revés.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma Vázquez Fuertes -
Comparteixo informació sobre alletament i ramadà. Ho trobo interessant i útil. Segurament algunes de vosaltres ja ho havieu revisat:  

 http://www.e-lactancia.org/producto/1808.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Rosa Maria Camarero Gomez -

Bon dia!!! Gracias a tod@s por  vuestras aportaciones

Me ha resultado muy, muy interesante los ejemplos que se exponen en el video. Me vendría muy bien poder compartir más experiencias, conocimientos sobre diferentes culturas, en concreto


      - Las diferencias culturales en mi entorno profesional, el assir, se trabajan dependiendo mucho de la actitud, motivacion y voluntad del profesional. El conversar, dialogar con las pacientes de pakistan, sudamericanas, nigerianas, chinas, está mucho en la actitud de cada uno, más que en la estructura "sanitaria" en sí. 

         En ocasiones estas diferencias crean mal entendidos, malas caras o falta de comprension. Hemos de dar el paso del dialogo y de la capaciodad de adaptacion a cada persona en particular

     - Talvez a mí, me cuesta especialmente la actitud que yo "percibo" así de las mujeres árabes, de dependencia total de la pareja, tanto a nivel de comunicacion linguistica como de toma de decisiones. Cada mujer es un mundo, pero algunas creo que viven así su embarazo y su gestion familiar. En ocasiones me veo como intentando enseñarlas o obligarlas a ser más independientes, a que aprendan catalan o castellano... y percibo que no las entiendo del todo y talvez no las respeto.

         Necesitaria poder dialogar con ellas y descubrir sus verdaderas necesidades ( no las que yo con mis posibles prejucicios veo)

        -Las lineas rojas serían.... las posibles prácticas o costubres que hagan daño a la mujer o a las criaturas. Se me vien a la cabeza la costumbre del pañuelo en la etnia gitana , el pintarle los ojos a las niños en los pakistanis. Ahi creo que sí podríamos poner un STOP.

        Piensoen el caso de una pareja marroqui, que le daban a su bebe de un mes un chupete hecho con un dátil. Al principio me parecío como muy negativo, pero luego hablando con mi familia , mi madre me decía que en mi infancia mojaban el chupete de los niños en anis del mono para ayudarles con los gases. 

     Hable y expliqué a la familia marroqui porque talvez no era la mejor opcion para utilizar de chupete... pero consensuamos que la ultima decisión es la de los padres.


       Gracias, un saludo
In reply to Rosa Maria Camarero Gomez

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gemma Vázquez Fuertes -

Hola!

Realmente creo sería muy útil una actividad basada en situaciones que nos podemos encontrar en la consulta, como "un estudio de casos" pero desde el punto de vista de aprendizaje y comprensión cultural para poder empatizar con las usuarias. Además conocer el papel de las y los mediadores culturales como pieza clave y engranaje a la atención a las usuarias.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Elena Jara Villamuera -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Trobo que dins l'entorn de la meva feina, en la majoria de casos, les diferències culturals es treballen amb sensibilitat i respecte. Igualment podríem millorar, ja que sovint desconeixem el per què de moltes pràctiques o no preguntem o escoltem prou per poder donar resposta a les seves necessitats. El cas del Ramadà seria un bon exemple. Saber si el fan o no, i si és així donar poder "consells”. La figura de la mediadora m'ha ajudat sovint en aquests casos.

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

En el centre on treballo, les dones provenen sobretot de països llatinoamericans, de la Xina i també del Magreb o Índia i Pakistan. També dones d'ètnia gitana.

Em costa generalitzar, però és freqüent veure les dones d'altres països per primer cop més tard de la setmana 8-10. Considero que no tenen tanta tendència a buscar informació, llegir o plantejar-se com volen el seu part. Veuen el procés de manera més fisiològica que a occident. A les dones occidentals sovint els hi crea angoixa el fet de voler "controlar” tant aquests processos.

Quant a la lactància materna, considero que el lobby del biberó de fòrmula ha influenciat tant a tot arreu que sembla una diferència cultural arraigada a la pròpia cultura, quan en realitat és el resultat de la pressió de la indústria. En cas de la Xina, sovint els bebès marxen al seu país d'orígen i són cuidats pels avis o si la mare fa jornades maratonianes els primers mesos postpart fa difícil fer una lactància materna. En general, hauríem de conèixer més els motius, amb delicadesa i respecte, sense pressió. Recordo una mare xinesa que després del part volia donar fòrmula i li vaig preguntar el per què, em va dir "perquè no tinc llet”, quan li vagi dir que en tindria, va accedir-hi i el bebè es va agafar al pit en pocs minuts, la mare no s'ho podia creure... Tinc la sensació que les dones marroquines, en canvi, tenen lactàncies maternes més exitoses i perllongades.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

La mutilació genital femenina, com heu comentat la resta de companyes, no seria en cap cas justificat i són casos difícils d'abordar, però estem amparades amb la llei i els protocols, Igualment el tema amb les famílies s'hauria d'abordar de manera empàtica i amb respecte.

Per mi, altres formes, més subtils, però no justificades serien separar el bebè de la seva mare només néixer. Posar arracades o circumcisar als bebès serien també formes de perturbar la relació mare-bebé i crear un dolor innecesari a la criatura. La violència masclista més o menys evident està dins totes les cultures, per tant no ho considero una forma especial en cultures no occidentals, excepte en el cas de matrimonis forçats, que també és molt diferent a matrimonis pactats.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Ester Muñoz Sellés -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Crec que necessitem més formació durant els estudis reglats sobre la salut i la cultura. Moltes vegades aprenem a base de l'observació i les preguntes directes als usuaris.

Hi ha moltes divergències sobre l'atenció, i crec que depen més del respecte a les individualitats que no pas unes linies estratègiques

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Majoritàriament treballo amb dones d'origuen marroquí. Un dels aspectos importants que jo destacaría és la manera d'alimentar-se, el procés del Ramadà, la naturalitat en els procesos de dol, el sentiment de recolzament i tribu entre les dones, el protagonisme de la dona en el procés de part i el poc recolzament de la parella en les tasques del dia a dia, dins la masculinitat hegemónica. Cal abordar tema per tema des de l'entendre la cultura i el maxim respecte, però posant les dones en el centre de l'atenció

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Per mi si, totes aquelles que alterin el respecte cap a les dones i la seva seguretat. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Paloma Amado Barroso -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Dins del meu entorn els professionals treballem o intentem treballar des del respecte i la empatia envers tothom però posant especial atenció quan existeixen diferències culturals.

Molts cops hi ha limitacions o carències, com per exemple per falta de la mediadora cultural o per la pressió assistencial ( manca de temps, espais, etc.). Un altre punt a reforçar és que cal més formació.


·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Coincideixo amb altres companyes a l'hora de destacar processos o diferències culturals és que les dones al postpart es troben molts cops poc acompanyades per part de la parella. Considero que tenen poca ajuda a casa per a fer altres tasques de la llar, hi han de recórrer a altres dones de la família.Considero que hi ha diferències m'han sorprès en positiu, com la forma tan natural i espontània de criança que tenen algunes cultures.·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Efectivament hi ha línies vermelles, seran totes aquelles pràctiques que impliquin una vulneració dels drets, tant de la dona com del infant. Exemples serien òbviament la mutilació genital femenina, els matrimonis infantils, la coerció a la dona, etc..

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Isabel Navarri Ramos -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

La veritat és que anem aprenent a mesura que tenim al davant la dona. Amb el temps anem intentant entendre cadascuna de les cultures que van apareixent al nostre entorn. Ens anem informant i els hi preguntem a ells. AUTOFORMACIO basada en la experiència.

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Exemple la ètnia xinesa: que moltes vegades no volen veure als bebès perquè no volen instaurar vincle ja que els portaran a la xina molt aviat per poder treballar ells aquí, o bé no volen fer vincle per l'alta mortalitat perinatal. O que no més parir es cobreixen els ulls durant dos dies per descansar ja que son els únics dos dies que així ho faran... Cal empatitzar

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

  1. Mutilació
  2. Violació tant dins com fora del matrimoni
  3. No desitj de més fills i obligació a fer-ho
  4. La infantesa de les nenes (sexualitzar-les)
  5. La prostitució
  6. Violència masclista en tots els aspectes
In reply to Isabel Navarri Ramos

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Alicia Prez Fontarosa -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Ho treballem amb respecte, intentant escoltar el que és  normal com a cultura,

No donem res per fet,

Amb limitacions de temps i de recursos humans

Abans fa 5 anys, disposàvem d'una mediadora ( àrab d'origen Marroquí) , que ens facilitava molt la feina, després amb els temps de crisis econòmica, la van suprimir.

Actualment , són les mateixes dones que solen venir acompanyades d'amigues o familiars per traduir-nos durant l'entrevista

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

En el nostre ambulatori, concretament hi han dones  de  múltiples cultures , la més freqüent és la Marroquina.

Per tant té molt pes/ importància el ramadà, i aquest afecta en l'embaràs / part/ postpart

Ho abordaria amb respecte, informant de les seves repercussions i dels consells per millorar la salut de les dones durant el ramadà ( amb respecte i amb informació de qualitat )

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

N'hi ha moltes més de les que  nosaltres som conscients , perquè moltes vegades les mateixes dones que atenem s'avergonyeixen i no ho comparteixen

Crec que les principals són:

-Tema virginitat ( pors, desconeixement de la pròpia anatomia,  conceptes erronis)

- Mutilació femenina ( imposada a la pròpia dona i a les seves filles)

-Embaràs no desitjat

-Freqüència de les RS desitjades/ imposades

-Diferents dones per una mateix home

-Casaments acordats 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Paula Castao Garcia -

·Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

En mi entorno se afrontan las diferencias culturales con empatía y mostrando tolerancia a diferentes costumbres y culturas. Intentamos favorecer un entorno libre de prejuicios y mostrarnos cercanas. Muchas veces utilizamos como nexo o punto de encuentro las hijas de generaciones migrantes, que han crecido aquí y que nos ayudan a comprender mejor su cultura. 

·De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

A mi me llama la atención la influencia del marido en culturas árabes. Por ejemplo, en el parto muchas mujeres de procedencia árabe piden consentimiento al marido para ponerse la epidural. He encontrado que con muchas de estas mujeres la barrera idiomática era importante. En algunas ocasiones para hacer frente a esta barrera idiomática para no hacer que el marido sea el intermediario y conocer de forma real la voluntad de la mujer, he utilizado traductores como el 'google translate'.

·Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

Estoy de acuerdo con lo que han mencionado mis compañeras. Hay costumbres como puede ser la de rapar a los bebés a la semana de vida, que nos chocan, pero que si no hacen daño a nadie y son un rito importante para esa familia, las tenemos que aceptar y mostrarnos tolerantes con ellas. Pero es verdad que cuando se compromete la salud sexual, reproductiva y psicológica como puede ser con la mutilación genital femenina, la tolerancia a de ser cero.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Sandra Bertran Borràs -

Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Espero que des del màxim respecte, i dic espero, perquè durant el curs he pensat més d'una vegada que algunes coses que jo creia que feia amb respecte la dona pot no haver-ho viscut així. Quantes vegades he pensat "com és possible que no parlis català o castellà portant aquí X anys?" i li he preguntat a la dona "amb tot el meu respecte".

Respecte, empatia, escolta...i anar aprenent de les pròpies experiències amb les dones, comentant els casos amb altres companyes, informant les dones per donar.los més autonomia, compartint experiències...

De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i postpart? Com ho abordaries?

Al meu ASSIR la cultura majoritària és la magribina. La gran majoria són dones nascudes al Marroc que acudeixen a la consulta perquè estan embarassades. Moltes acudeixen tard a l'inici dels controls, solen acudir acompanyades per la parella o una altra dona de la família que tradueix. Les que ja tenen fills més grans acudeixen acompanyades per ells per traduir. Sempre tinc la sensació que la majoria no poden prendre decisions de forma autònoma. No us ha passat que tu expliques una cosa, dones una explicació llarga, i la traducció són 2 paraules? Hi ha de tot, com a tot arreu, però tinc la sensació que moltes dones depenen per complert de la parella i/o la família per prendre decisions respecte la seva salut. El Ramadà, saltar-se visites i proves, poc suport de les parelles amb la criança i cura de la casa, poquíssimes treballen fora de casa, poques relacions fora de la família o altres dones magribines, la gran majoria fan lactància materna i pregunten poc si tenen dificultats. La majoria de dones tenen el seu primer contacte amb l'ASSIR durant la gestació i és la porta d'entrada perquè les dones segueixin els programes de prevenció / cribatge.

És molt important explicar-los perquè fem el seguiment/ atenció embaràs, part i postpart, resoldre tots els dubtes que els puguin sorgir, en quan al Ramadà explicar perquè el dejuni pot ser perjudicial i oferir-los alternatives (que no coneixia fins que he llegit els annexes d'aquesta unitat) , fer-los confiança perquè se sentin còmodes i segures amb nosaltres.

És molt important conèixer millor les diferents cultures per poder assessorar i acompanyar millor les dones.

Hi ha "línies vermelles" en l'atenció  les diferències culturals durant aquests processos?

Com ja han dit les meves companyes la mutilació genital femenina és una línia vermella, també ho serien els embarassos no desitjats ,la violència de gènere, les agressions i els abusos sexuals, el tenir tants fills com calgui fins aconseguir un nen, el no fer ús de mètodes contraceptius perquè la parella no vol (una altra forma d'expressió de la violència masclista)
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Gala Montenegro Nadal -

· Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

Crec que es treballa més aviat des de donar una atenció estandaritzada a tota la població (la qual cosa és positiu en quan a garantir que tothom accedeixi al mateix); però té com a negatiu que no s'adapta prou a les necessitats de cada persona. Si bé és cert que és complicat adaptar tant l'atenció quan hi ha mancances estructurals. 

En termes de respecte a les diferències culturals, en general crec que es treballa en aquesta línia. Tot i que a vegades encara s'escoltin comentaris poc empàtics, que generalitzen o situen la cultura d'origen com l'origen del problema.


· De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

Com han dit moltes companyes i s'ha treballat en les activitats, de la població que practica el Ramadà és la diferència que més pot interactuar amb el seguiment de l'embaràs i el postpart; en aquest sentit, fa temps una dona em va explicar això de que les embarassades n'estaven exemptes i ho podien recuperar més endavant però que poques persones ho fan ja que gran part del sentit i de l'experiència del Ramadà es la comunitat i la familia. Sempre recordo que em va posar l'exemple de que intentés imaginar que jo posposés la cel·lebració del Nadal al mes de juliol i ho fes sense la familia. Això em va ajudar a entendre el simbolisme que envolta el Ramadà i perquè calia que busqués altres consells o formes d'abordar-ho més adaptades a la realitat i cada dona.

Un altre tema seria el fet considerar que el calostre és dolent i que cal llençar-lo, em costa una mica argumentar-ho; potser perquè mai he trobat a ningú que acabi d'explicar els motius pel qual es considera dolent i llavors no he pogut fer l'exercici d'entendre-ho i treballar els arguments (més enllà dels coneixements des de l'evidència científica occidental). 

  • Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?
    Crec que no aportaré re nou en aquesta pregunta respecte el que han explicat les companyes. La MGF és la més clara. En general crec que el relativisme cultural acaba quan ens topem amb una pràctica que vulnera el drets humans universals; en qualsevol cultura del món, obviament incloent la pròpia.

CrC


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 4

by Miriam Muñoz Lopez -

· Com es treballen les diferències culturals en el teu entorn?

   Intentem ser respetuosos amb les persones i escoltem les diferències culturals que tenen.

· De les cultures majoritàries que ateneu al vostre centre sanitari, quina diferència cultural destacaries en els processos d'embaràs, part i post part? Com ho abordaries?

  Depenent de quines poblacions destacaría la culpabilitat d'algunes dones quan no es queden embarassades. En el postpart m'ha cridat l'atenció veure recent nascuts rapats o amb els ulls pintats.

· Hi ha "línies vermelles "en l'atenció a les diferències culturals durant aquests processos?

  El ramadan em pensava que era obligatori per totes les dones inclòs les embarassades però una dona marroquí em va comentar que estaven excloses de fer-lo embarassades. Altres línees vermelles serien la mutilació genital femenina o que la culpa de no aconseguir un embaràs sigui per la dona i la facin sentir malament.