Global searching is not enabled.
Skip to main content

Activitat inicial - UNITAT 2

Activitat inicial - UNITAT 2

Number of replies: 21
Per començar, mira aquest vídeo i després reflexiona al voltant de les preguntes plantejades:

Comparteix les teves reflexions al fòrum "Reflexions i dubtes respecte la Sessió 2: Competències comunicatives”:


La Marta ens parla de la importància d'escoltar i entendre per superar el racisme.

  • Quins elements creus que són importants en aquesta comunicació? 
  • D'aquests elements, quins cal reforçar en l'àmbit sanitari?

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by M Dolors Creus Pujol -

Hola, bona tarda. 

En aquesta comunicació crec que un dels  elemens més importants és l'idioma en el que ens comuniquem, si és entendor per les dues parts. La conversa fluida facilita la comunicació, però donat que moltes vegades això no és així, hauriem de tenir a ma altres eines que facilitesin aquesta comunicació bàsica (podrien ser diverses a banda d'un intèrpret que medies en aquell momen que seria lo ideal). Hem refereixo a fulls informatiu traduits en varis idiomes que podriem llegir conjuntament, traductors directes amb aplicacions informàtiques integrades en els programes assitencials, webs com al que s'ofereix de decisions compartides etc. 

Altres element a treballar és l'actitud corporal, la mirada, els gest, el to de veu .. tota la comunicació no verbal que transmetem encara que no s'entenguin les paraules. 


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Isabel Navarri Ramos -

La importància d'escoltar i entendre per superar el racisme.

Des de el meu punt de vista, crec que no cal viatjar a paisos extrangers per parlar de racisme, no cal que parlem llengües diferents...crec que el racisme és tant lluny com aprop. I estic pensant per exemple en etnies diferents com ara la gitana. O sense anar més lluny no fa tant els inmigrants del sud que pujaven en busca de noves oportunitats també patien racisme...No creieu que també és racisme??

Per mi racisme és creure que ets millor.

Per superar el racisme cal superar complexos. Creure en l'equitat.

Per suposat la comunicació oral i no oral, el respecte , la escolta sincera són fonamentals.


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Teresa Pinto Reina -

Hola , bon dia.

Jo estic molt d'acord amb el que han escrit les meves companyes . Per`també penso que seria molt important, fer una auto reflexió sobre les nostres pors a " lo desconegut", al diferent, a no tenir les coses , les situacions "controlades".Segurament després d'aquesta reflexió , la nostra mirada seria una altra.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Gemma March Jard -

Quins elements creus que són importants en aquesta comunicació?

Els elements claus en la comunicació ha de ser estar en condicions d'igualtat amb el tracte cap a la usuària a la consulta, entendre el que ens diu  i sobretot saber escoltar, amb una actitud d'escolta activa i oberts a  aprendre i a enriquir-nos de l'altre per millorar l'atenció

D'aquests elements, quins cal reforçar en l'àmbit sanitari?

Jo crec que tots, però el major repte està en la dificultat idiomàtica,  encara que tal i com han dit les companyes anteriorment hem de posar en pràctica la comunicació no verbal per que l'entesa entre les persones ens aniria molt bé en certs casos el mediador cultural.

In reply to Gemma March Jard

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Marta Boque -

Com totes dieu, la por al " desconegut", al que desconeixem, el prejudicis que podem tenir ens influencien en com ens comuniquem, sobretot en la comunicació no verbal. Per tant és important refelexionar sobre com ens enfrontem a totes aquestes dificultats i que podem fer per millorar-les. Podem preguntar directament a l'usuària quan desconeixem alguna cosa de la seva cultura, no donar per suposat. Les mediadores com a font d'informació, a part de mediar, no utilitzar-les només quan ens sorgeixen problemes.

En el nostre centre, a manca de mediadores, s'han generat dins de les pròpies comunitats dones que actuen com a "mediadores", i aquest fet afavoreix l'accés a dones que per elles mateixes no acudirien, coneixen el nostre servei, fan un primer pas...i sovint aquestes dones, n'acompanyen a  altres, i es va fent una xarxa de suport.

Comentaveu també el "racisme " amb col·lectiu gitano també o amb nouvinguts d'altres zones de dins d'Espanya. I tornem al mateix és por al desconegut, al que no coneixem, donem per suposades determinades situacions.

Important ser sincers en el tracte, coneixer les nostres limitacions, coneixer els nostre prejudicis i d'on venen, treballar-ho. Tenir en compte la nostra comunicació no verbal.


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Marta Gallego Barrero -

Bona tarda

Com ja ha comentat la Marta treballar els nostres propis prejudicis sent conscients d'ells i interessar-nos en coneixer les persones que tenim devant i provenen d'altres cultures. Reconeixer les nostres limitacions en quant a coneixement de cultures diferents a la nostra, preguntar per aprendre i mostrar-nos obertes i properes. Ser empàtiques si les dones troben dificultats per comunicar-se amb nosaltres i facilitar els mitjans de que poguem disposar: traduccions, material gràfic... Considero important no jutjar, com es comenta en el vídeo, mostrar calma i actitud d'escolta activa en el nostre llenguatge corporal i verbal.

En l'àmbit sanitari considero important treballar els prejudicis per que poden generar discriminació en l'atenció.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Elena Jara Villamuera -

En la comunicació amb persones d'altres orígens culturals crec que seria necessari revisar molt com ho estem fent fins ara. Com diu la Marta, ser més conscient del que som més racistes del que pensem.

Per mi és molt important tant el què diem com el llenguatge no verbal a l'hora de parlar i escoltar.

Primer, hauríem de posar-nos al seu nivell, físicament a la mateixa alçada, i si és necessari treure la taula del mig per ser més pròxima. Girar la pantalla de l'ordinador, com fem amb altres usuàries també seria un signe de ehh que aquesta és la teva història i tens dret a tenir-hi accés. En alguns vídeos de països anglosaxons veig a al personal sanitari més pròxim i amb una actitud molt assertiva.

Donar informació perquè perquè la persona prengui les seves pròpies. Cal escoltar més i ser més respectuoses i tractar amb igualtat.  A vegades tinc la sensació que vaig molt per feina, explico molt i escolto molt poc. Respecte al que comenta la Eniko, si sóc honesta, jo també he preguntat quant temps porten a Barcelona, i que és pràctic aprendre l'idioma, poques vegades, però crec que el meu to ha estat reprovador.

Caldria reforçar fent formació com aquesta i també trobo que seria pràctic fer vídeos i sessions de professionals amb persones usuàries per fer crítica constructiva i poder millor l'atenció que oferim.In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Carolina Exposito Moreno -

Penso que és important la empatia, la capacitat de posar-nos a la pell de l'altre. Jo també he sentit moltes vegades, oh! porta molts anys aquí i encara no parla l'idioma però realment sabem per què aquesta persona no parla l'idioma? Quines dificultats té? La podem ajudar? 

Parlem moltes vegades desde la nostra perspectiva però la nostra moltes vegades no és la mateixa que la persona que tenim davant.

Amb això el que vull dir és que és molt important l'idioma però també tenim altres eines de comunicació no verbal que podem fer servir.

Crec que hem de reforçar al àmbit sanitari la figura de la mediadora,però ja no tant per l'idioma sino perque és una persona que es ajuda a conectar amb una cultura que moltes vegades és desconeguda. 

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Montserrat Martinez Rodriguez -

Considero que el calificatiu "professional", ja ha d'incloure una sèrie de valors i compromisos.

A més en el món sanitari és imprescindible una adequada comunicació, respecte i d'igualtat per a tots els usuaris.

La correcta comunicació no només és la parla, sinó també la comunicació no verbal.

Hem de ser facilitadors i oblidar-nos dels prejudicisIn reply to Montserrat Martinez Rodriguez

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Marta Boque -

Molt bé a totes aquestes reflexions, tenim molt clar com ho podem fer, hem fet una autoreflexió sobre com ens comuniquem, hem valorat com podem millorar...i ara..us llenço una altre reflexió.....com podem transmetre aquesta importància de a comunicació a la resta del equip, com podem treballar aquests prejudicis, rumors...? us heu fixat en les activitats? Creieu que són aplicables en el vostre lloc de treball entre els companys, per poder treballar aspectes comunicatius i donar resposta a les necessitats de les usuàries i famílies.

Creieu que hi haurà estereotips, prejudicis i rumors que costarà treure? Penseu que amb aquestes activitats doneu peu a la reflexió entre els companys?

In reply to Marta Boque

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Gala Montenegro Nadal -
Potser una bona estratègia per compartir la importància de la comunicació amb l'equip seria, en primer lloc, preguntar quines dificultats troben en la pràctica diària.

Un cop identificades les dificultats de les professionals, es podria reflexionar sobre les dificultats que troben les usuàries.


A partir d'aquesta identificació de barreres, es poden detectar estereotips, prejudicis i rumors que ajudaran a adaptar les activitats i incloure (in)formació específica; malgrat, contestant la tercera pregunta, és probable que depenent de la sensibilitat, voluntat i obertura de cadascú, hi hagi persones més resistents al canvi. 

També, havent identificat les vivències de l'equip es pot construir col·lectivament com resoldre les dificultats.

Penso que les activitats proposades poden ajudar a entendre els aspectes de la comunicació i com poden servir de facilitadors.

L'activitat sobre la pràctica de l'empatia amb el dibuix de les formes també penso que es bastant aplicable a l'equip i molt visual.

Les activitats que crec que poden ser molt enriquidores són la dels rols a la reunió, i qualsevol activitat que inclogui escensaris reals de la pràctica diària.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Susana Garcia Mani -

Bona nit,

Tots hauriem d'oblidar els nostres prejudicis de fer una profunda reflexió i valorar quin es el nostre punt racista per tal d'aprendre i ser més conscients de ser més empàtics al desenvolupar la capacitat d'entendre a la persona que tenim davant, amb les seves necessitats i realitats. Això ens ajuda a tenir una visió més completa i ens ajuda a posar-nos en les sabates de l'altre i podrem ajudar a entendre millor la seva situació i acompanyar-la de millor manera a l'hora d'atendre la seva demanda de salut.

Amb tot això afavorirem la comunicació amb els pacients i, per tant, aconseguirem una millora de l'atenció davant de les persones migrades que la majoria de vegades emigren per necessitat i per buscar un major benestar. També considero que tots hauríem de fer un esforç i plantejar-nos la situació de com ens agradaria que ens atengués un professional sanitari en un altre país del nostre amb diferents costums, llengua i cultura.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Carole Antoine Riolobos -
Quins elements creus que són importants en aquesta comunicació?
Crec que les companyes ja han donat totes les respostes:
Cal ser conscients dels nostres prejudicis per tal de deixar-los de banda, i tenir una actitud empàtica i oberta, d'escolta real. Crec que és cert allò que diu Mercedes, d'entendre la oportunitat de tractar amb dones amb un percors de vida molt diferent del nostre, de diferents cultures, és un enriquiment.

D'aquests elements, quins cal reforçar en l'àmbit sanitari?
En l'àmbit sanitari no hem de perdre de vista l'objectiu de la visita (en el cas de les llevadores, d'obtenir el millor resultat de l'embaràs, per a la dona i per a la seva familia, i ser advocades d'aquesta dona).
Per això, hem d'esforçar-nos en trobar una comunicació efectiva, fent preguntes quan calgui i escoltant les respostes i les dificultats.
In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Paula Castao Garcia -

Respecto a los elementos que son fundamentales para la comunicación y superar el racismo, creo que es fundamental creer en la equidad. Superar las ideas de superioridad y de 'salvavidas' que tenemos en occidente. 

Y por supuesto, acercarnos al que es diferente a nosotros y mostrar interés. 

Creo que en el ámbito sanitario debemos mejorar nuestros conocimientos sobre diferentes culturas dle mundo e integrarlos en nuestra formación. 

Respecto a las barreras idiomáticas, creo que con los avances tecnológicos deberían ayudarnos a superarlos y que el sistema sanitario debería integrarlos.

In reply to Paula Castao Garcia

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Marta Boque -

Perfecte!

Han anat sortint moltes coses: empatia, escolta activa, preguntar, etc

Tot amb un mateix objectiu, afavorir una comunicació efectiva, que ens permeti fer un bon acompanyament a la dona en la seva salut sexual i reproductiva

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Rosa Maria Camarero Gomez -

Me ha parecido muy interesante el  video!!! Tomar conciencia de los "puntos" de racismo que tenems todos, que tengo

El creer que soy "mas" o superior a los otros.... simplemente porque son diferentes. Adoptar una posicion de "poder". 

Una llamada a CONOCER LA REALIDAD, que viven realmente las mujeres con las que trabajo

A posicionarme de tu a tu, de igual a igual. Respetando formas de ser y decisiones

En actitud de evitar el JUICIO.

Y como elemento fundamental a reforzar en el ambito sanitario, la superacion de la barrera idiomática: mediadores( la idea de que sean otras mujeres es estupenda, porque las parejas en ocasiones suponen una barrera más), folletos, grupos en idiomas y contenidos adaptados. 

Y,un poco más de tiempo para poder realizar una escucha verdadera y activa

Gracias por las aportaciones de todas

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Miriam Muñoz Lopez -
Bona nit,

Estic d'acord amb les meves companyes després de veure el vídeo i considero que ens fa adonar que de vegades podem ser racistes per falta de coneixement i per tenir idees prefixades d'aquestes pacients sense saber d'elles ni de la seva cultura. No hem de donar res per suposat i hauriem d'escoltar-les més i poder interacionar més amb elles.

Unes bones eines per potenciar la comunicació amb les nostres pacients són l'empatia, el saber escoltar i potenciar la comunicació no verbal.

Miriam.


In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Sandra Bertran Borràs -

Hola bon dia, 

com ja han comentat altres companyes crec que prendre consciència del racisme és important, certes les paraules del vídeo: creiem q com vivim on vivim ja som més i millors i en sabem més i millor, quan no és així. Personalment, més d'una vegada he comentat amb alguna dona q porta ja uns anys al nostre país com és q no parla encara català o castellà per comunicar-se. Sempre he pensat q ho he feia des del respecte, no "tirant-li en cara", sinó pq crec sincerament q poder-te comunicar és imprescindible per tenir autonomia i millorar la relació entre usuària i sanitari. Quan penso en mi vivint en un país totalment desconegut, on no entengués absolutament res,  depenent d'altres persones per casi tot, em sento tan limitada i amb por q crec q seria primordial per mi aprendre l'idioma. Com he dit, per mi....i aquí no es tracta de mi, sinó de la dona q tinc al davant. què importa si porta més o menys temps al país, el q importa és trobar un canal de comunicació efectiu pq aquella dona tingui l'atenció adequada, i q la limitació en la comunicació no suposi mai un risc per la seva salut. 

Prendre consciència del racisme i treballar-lo per evitar q pugui afectar a l'assistència a les dones.

L'empatia, el posar.nos al seu lloc, treure'ns de sobre els prejudicis, comunicació assertiva ,la comunicació no verbal, el to,  crear un clima de confiança amb la dona, paciència, no tenir pressa... 

Com a llevadora valoraria molt tenir traduccions dels documents q entreguem durant les visites gestacionals, traduccions dels díptics i cartells penjats a les consultes i als passadissos del cap, o codis QR on es puguin descarregar la informació en la llengua desitjada, dibuixos (hi ha dones q no saben llegir ni en la pròpia llengua), vídeos subtitulats...

Els cursos com aquest, tallers i xerrades als centres dirigits als professionals sanitaris per prendre consciència i millorar en el tracte q donem a les persones migrades, ens poden ajudar a millorar, fins i tot a aquelles persones q crèiem q ho estàvem fent  bé.

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Natalia Plaza Snchez -

Quins elements creus que són importants en aquesta comunicació?

Com bé diuen algunes companyes s'ha d'estar en condicions d'igualtat amb el tracte cap a la usuària, ser capaç d'empatitzar i entendre el seu missatge  i, el més important per mi, practicar una escolta activa.

D'aquests elements, quins cal reforçar en l'àmbit sanitari?

Sota el meu punt de vista tots, però sobretot l'escolta activa amb una actitut empàtica

In reply to Natalia Plaza Snchez

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Marta Boque -

moltes gràcies a totes per la participació, al llarg d'aquesta setmana i la vinent aniré penjant les avaluacions-feed-back de les activitats penjades.

una abraçada a totes

In reply to First post

Re: Activitat inicial - UNITAT 2

by Meritxell Fors Andreu -
  • Quins elements creus que són importants en aquesta comunicació? 

 Aprendre a borrar prejudicis a mesura que coneixem les cultures. Entendre que no el que coneixem és sempre el millor, i aprofitar de les diferents cultures que ens envolten per ser millors persones i millors professionals

  • D'aquests elements, quins cal reforçar en l'àmbit sanitari?

Disposar d'eines que ens permetin una comunicació fluida amb la persona amb la que estem parlant, ja que això facilitaria molt l'atenció.

Fomentar igualtat en l'atenció a totes les persones. Un dels motius que a vegades veig que pot ocasionar una atenció "més deficient" o "menys oferta" és la barrera idiomàtica. Per exemple, cursos prep. naixement/cursos postpart.... quan hi ha una barrera idiomàtica aquestes dones no se'ls hi pot oferir alternativa? Estem en aquest exemple amb desigualtat, ja que la oferta no és la mateixa.