Global searching is not enabled.
Skip to main content

Avaluació - UNITAT 3

A continuació et plantegem tres preguntes de reflexió i avaluació respecte a la sessió 3.

Respon a cadascuna d'elles, argumentant la teva resposta i puja el document per a la revisió de la persona tutora.

  1. Quin són els drets i deures de les dones migrades pel que fa a l'atenció sanitària?
  2. Assenyala, per a tu, els principals beneficis de comptar amb mediadores en l'àmbit sanitari.
  3. Sota el teu punt de vista, quins són els aprenentatges imprescindibles amb els que haurien de sortir les persones participants en  aquesta sessió de formació?