Global searching is not enabled.
Skip to main content

Avaluació - UNITAT 2

A continuació et plantegem tres preguntes de reflexió i avaluació respecte a la Sessió 2.

Respon a cadascuna d'elles, argumentant la teva resposta i puja el document per a la revisió de la persona tutora. (800 paraules màxim)

  1. Quin són els elements claus de la comunicació intercultural en l'àmbit sanitari? Per què?
  2. Pel que fa a l'empatia, l'assertivitat i l'escolta activa, quin dels tres aspectes creus que s'ha de reforçar més a l'entorn sanitari? Per què?
  3. Sota el teu punt de vista, quins són els aprenentatges imprescindibles amb els que haurien de sortir les persones participants en aquesta sessió de formació?