Global searching is not enabled.
Skip to main content

Avaluació- UNITAT 1

A continuació et plantegem quatre preguntes de reflexió i avaluació respecte a la sessió 1.

Respon a cadascuna d'elles, argumentant la teva resposta, i puja el document per a la revisió de la persona tutora (800 paraules màxim).

1. Les diferències culturals entre el personal professional de la salut i les persones usuàries  poden convertir-se en impediments que afecten els resultats de la cura de la salut. Sota el teu punt de vista, quins elements són claus de cara a reduir el biaix en la mirada de l'atenció sanitària? Per què?

2. Des de la certesa que totes tenim prejudicis cap a les persones migrades, quin enfoc creus cal donar a la sessió per poder treballar els prejudicis sense que les persones participants se sentin atacades?

3. Quines són les principals conseqüències de la discriminació per raó de gènere en l'àmbit sanitari i com afecten a les dones migrades?

4.Sota el teu punt de vista, quins són els aprenentatges imprescindibles amb els que haurien de sortir les persones participants a aquesta primera sessió de formació?