Global searching is not enabled.
Skip to main content
Topic Name Description
INTRODUCCIÓ File Manual del curs

manual d'ús

File Planificació del curs

planificació del curs per setmanes i recursos.

File Objectius Contingut Curs
Objectius Contingut Curs
File Presentació del curs

Presentació del curs

Treball en grup File Casos pràctics

Casos pràctics

File Grups de treball
UNITAT 1 File Objectius - UNITAT 1

Objectius Continguts Unitat 1

File Estructura- UNITAT 1

A continuació et presentem l'estructura de la primera sessió.

L'Estructura de la sessió és un document que marca el seu full de ruta, és una petita "recepta” on, amb una mirada global, veuràs com es durà a terme la sessió.

Posteriorment, en el document Activitats trobaràs més informació per endinsar-te en cadascuna d'elles, on s'expliquen amb més profunditat.

Som-hi!

File Activitats- UNITAT 1

Tal i com es presenta a l'Estructura, la primera sessió de la formació té quatre activitats:

 • Activitat 1.1: INTERCULTURALITAT I GÈNERE
 • Activitat 1.2: MIGRACIÓ I GÈNERE
 • Activitat 1.3: TRENCANT MITES: Prejudicis, Estereotips i Discriminació
 • Activitat 1.4: ARGUMENTS CONTRA ELS RUMORS

A continuació trobaràs el material on desenvolupem aquestes activitats, explicant els objectius que es volen aconseguir i quin és el desenvolupament de la dinàmica.

El document també incorpora els annexes que necessitaràs per dur a terme les activitats.

Veuràs que hi ha annexes informatius (per aprofundir en el contingut a desenvolupar) i annexes amb el material que es necessita per a les dinàmiques.

Aprofundeix bé en les activitats abans de passar a l'activitat d'avaluació!

Endavant!

UNITAT 2 File Objectius - UNITAT 2

Objectius - UNITAT 2

File Estructura - UNITAT 2

A continuació et presentem l'estructura de la segona sessió.

L'Estructura de la sessió és un document que marca el seu full de ruta, és una petita "recepta” on, amb una mirada global, veuràs com es durà a terme la sessió.

Posteriorment, en el document Activitats trobaràs més informació per endinsar-te en cadascuna d'elles, on s'expliquen amb més profunditat.

Som-hi!

File Activitats - UNITAT 2

Tal i com es presenta a l'Estructura la segona sessió de la formació té cinc activitats:

 • Activitat 2.1: COMUNICACIÓ INTERCULTURAL EN L'ÀMBIT SANITARI

 • Activitat 2.2: NI UNA SOLA PARAULA

 • Activitat 2.3: ESTILS DE COMUNICACIÓ: L'assertivitat

 • Activitat 2.4: EMPATIA: "Dibuix de figures”

 • Activitat 2.5: ESCOLTA ACTIVA: "El nostre rol en l'atenció en l'àmbit sanitari”

A continuació trobaràs el material on desenvolupem aquestes activitats, explicant els objectius que es volen aconseguir i quin és el desenvolupament de la dinàmica.

El document també incorpora els annexes que necessitaràs per dur a terme les activitats.

Veuràs que hi ha annexes informatius (per aprofundir en el contingut a desenvolupar) i annexes amb el material que es necessita per a les dinàmiques.

Aprofundeix bé en les activitats abans de passar a l'activitat d'avaluació!

Endavant!

UNITAT 3 File Objectius - UNITAT 3

Objectius - UNITAT 3

File Estructura - UNITAT 3

A continuació et presentem l'estructura de la tercera sessió.

L'Estructura de la sessió és un document que marca el seu full de ruta, és una petita "recepta” on, amb una mirada global, veuràs com es durà a terme la sessió:

 • Què farem

 • Quins continguts treballarem

 • Quines activitats durem a terme i la seva durada

 • Quins materials necessitarem per a realitzar-les, etc.

L'estructura és comuna a totes les sessions, canviaran les activitats segons el temes, i aquesta es planteja en dos blocs, amb una pausa entre mig de descans.

Posteriorment, en el document Activitats trobaràs més informació per endinsar-te en cadascuna d'elles, on s'expliquen amb més profunditat.

Som-hi!

File Activitats - UNITAT 3

Tal i com es presenta a l'Estructura, la tercera sessió de la formació té quatre activitats:

 • Activitat 3.1: DIFICULTATS DE LES DONES MIGRADES EN L'ACCÉS AL SISTEMA SANITARI

 • Activitat 3.2: DRETS I DEURES DE LES DONES MIGRADES EMBARASSADES

 • Activitat 3.3: EL PAPER DE LA MEDIADORA INTERCULTURAL

 • Activitat 3.4: COMPARTIM ELS NOSTRES RECURSOS

A continuació trobaràs el material on desenvolupem aquestes activitats, explicant els objectius que es volen aconseguir i quin és el desenvolupament de la dinàmica.

El document també incorpora els annexes que necessitaràs per dur a terme les activitats.

Veuràs que hi ha annexes informatius (per aprofundir en el contingut a desenvolupar) i annexes amb el material que es necessita per a les dinàmiques.

Aprofundeix bé en les activitats abans de passar a l'activitat d'avaluació!

Endavant!

UNITAT 4 File Objectius - UNITAT 4

Objectius - UNITAT 4

File Estructura - UNITAT 4

A continuació et presentem l'estructura de la quarta sessió.

L'Estructura de la sessió és un document que marca el seu full de ruta, és una petita "recepta” on, amb una mirada global, veuràs com es durà a terme la sessió:

 • Què farem

 • Quins continguts treballarem

 • Quines activitats durem a terme i la seva durada

 • Quins materials necessitarem per a realitzar-les, etc.

L'estructura és comuna a totes les sessions, canviaran les activitats segons el temes, i aquesta es planteja en dos blocs, amb una pausa entre mig de descans.

Posteriorment, en el document Activitats trobaràs més informació per endinsar-te en cadascuna d'elles, on s'expliquen amb més profunditat.

Som-hi!

File Activitats - UNITAT 4

Tal i com es presenta a l'Estructura, la quarta sessió de la formació té tres activitats:

 • Activitat 4.1: LA IMPORTÀNCIA DE L'ATENCIÓ INTERCULTURAL I LA MIRADA DE GÈNERE DURANT ELS PROCESSOS D'EMBARÀS, PART I POSTPART

 • Activitat 4.2: BARÒMETRE

 • Activitat 4.3: ESTUDI DE CAS 1: Abordatge a la consulta

A continuació trobaràs el material on desenvolupem aquestes activitats, explicant els objectius que es volen aconseguir i quin és el desenvolupament de la dinàmica.

El document també incorpora els annexes que necessitaràs per dur a terme les activitats.

Veuràs que hi ha annexes informatius (per aprofundir en el contingut a desenvolupar) i annexes amb el material que es necessita per a les dinàmiques.

Aprofundeix bé en les activitats abans de passar a l'activitat d'avaluació!

Endavant!

UNITAT 5 File Objectius - UNITAT 5

Objectius - UNITAT 5

File Estructura - UNITAT 5

A continuació et presentem l'estructura de la cinquena, i última sessió.

L'Estructura de la sessió és un document que marca el seu full de ruta, és una petita "recepta” on, amb una mirada global, veuràs com es durà a terme la sessió:

 • Què farem

 • Quins continguts treballarem

 • Quines activitats durem a terme i la seva durada

 • Quins materials necessitarem per a realitzar-les, etc.

L'estructura és comuna a totes les sessions, canviaran les activitats segons el temes, i aquesta es planteja en dos blocs, amb una pausa entre mig de descans.

Posteriorment, en el document Activitats trobaràs més informació per endinsar-te en cadascuna d'elles, on s'expliquen amb més profunditat.

Som-hi!

File Activitat - UNITAT 5

Tal i com es presenta a l'Estructura, la cinquena sessió de la formació té quatre activitats:

 • Activitat 5.1: ESTUDI DE CAS 2: IVE i la comunitat llatinoamericana

 • Activitat 5.2: UNA MIRADA A DIFERENTS CULTURES (I)

 • Activitat 5.3: UNA MIRADA A DIFERENTS CULTURES (II)

 • Activitat 5.4: AVALUACIÓ I TANCAMENT

A continuació trobaràs el material on desenvolupem aquestes activitats, explicant els objectius que es volen aconseguir i quin és el desenvolupament de la dinàmica.

El document també incorpora els annexes que necessitaràs per dur a terme les activitats.

Veuràs que hi ha annexes informatius (per aprofundir en el contingut a desenvolupar) i annexes amb el material que es necessita per a les dinàmiques.

Aprofundeix bé en les activitats abans de passar a l'activitat d'avaluació!

Endavant!

DOSSIER URL Avaluació d'aprenentages final

Avaluació

File DOSSIER

DOSSIER